Dotační program JMK

 dotační program JMK na Podporu pořádání významných akcí v roce 2024. https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/21611-506-Podpora+poradani+vyznamnych+sportovnich+akci+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2024.aspx  Příjem žádostí: od 13.11.2023 do 24.11.2023 do 14:00 hodin.  dotačním programu JMK na Podporu individuálních sportovců v Jihomoravském kraji 2023-2024. https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/21589-506-Podpora+individualnich+sportovcu+v+Jihomoravskem+kraji+2023-2024.aspx Příjem žádostí: od 30.10.2023 do 08.11.2023 do 16:00 hodin

Dotace

Výzva 11/2023 – Regiony ÚSC, SK/TJ 2023 – investice pod 10 mil. Kč  Informace k vypsané výzvě zde: https://agenturasport.cz/dotace/regionalni-sportovni-infrastruktura/regionyusc-sk-tj2023investice_pod_10mil/ Výzva 12/2023 Regiony ÚSC, SK/TJ 2023 – investice nad 10 mil. Kč Informace k vypsané výzvě zde: https://agenturasport.cz/dotace/investice-nad-10-mil/regionalni-sportovni-infrastruktura-2023-investice-nad-10-mil-kc/ Výzva 13/2023 Standardizovaná sportovní infrastruktura Informace k vypsané Celý článek Dotace

Dotace Můj klub 2023

Můj klub 2023 – 2. kolo https://agenturasport.cz/dotace-neinvesticni/05-2023-muj-klub-2023-2-kolo/ ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ 13. 9. 2023 od 12:00 hod. UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ 9. 10. 2023 do 17:00 hod. Návod NSA na vyplnění žádosti  s vyznačenými nejčastějšími chybami žadatelů https://agenturasport.cz/wp-content/uploads/2023/09/Navod-na-vyplneni-zadosti-Muj-klub-2.-kolo.pdf Můj klub 2023 Pohyb a zdraví – 2. kolo https://agenturasport.cz/dotace-neinvesticni/4-2023-muj-klub-2023-pohyb-a-zdravi-2-kolo/ ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ Celý článek Dotace Můj klub 2023

JEDNOU Z PODMÍNEK ZÍSKÁNÍ DOTACE VE SPORTU BUDE SPRÁVNÝ ZÁPIS VE SPOLKOVÉM REJSTŘÍKU

Národní sportovní agentura (NSA) se od počátku svého působení snaží prosazovat zjednodušení podmínek pro podávání žádostí tak, aby vyplácení dotací bylo rychlejší. V současné době NSA intenzivně pracuje na přípravě dotačních výzev. Stejně důležitá je však i připravenost žadatelů o státní Celý článek JEDNOU Z PODMÍNEK ZÍSKÁNÍ DOTACE VE SPORTU BUDE SPRÁVNÝ ZÁPIS VE SPOLKOVÉM REJSTŘÍKU

Povinnosti sportovních spolků z hlediska zápisů do veřejných a jiných rejstříků

Je třeba dát do pořádku sbírku listin, tj. založit do ní požadované doklady. Co má obsahovat sbírka listin upravuje §66 zák.č. 304/2013Sb. o veřejných rejstřících listiny, které se předkládají k doložení zapisovaných skutečností např. stanovy, rozhodnutí o volbě členů orgánů, rozhodnutí Celý článek Povinnosti sportovních spolků z hlediska zápisů do veřejných a jiných rejstříků