JEDNOU Z PODMÍNEK ZÍSKÁNÍ DOTACE VE SPORTU BUDE SPRÁVNÝ ZÁPIS VE SPOLKOVÉM REJSTŘÍKU

Národní sportovní agentura (NSA) se od počátku svého působení snaží prosazovat zjednodušení podmínek pro podávání žádostí tak, aby vyplácení dotací bylo rychlejší. V současné době NSA intenzivně pracuje na přípravě dotačních výzev. Stejně důležitá je však i připravenost žadatelů o státní podporu v oblasti sportu.

Připravenost žadatelů o dotace přispěje ke snížení chybovosti podávaných žádosti a povede k plynulé a rychlé administraci. Jednou z podmínek, která bude předmětem kontroly u podaných žádostí, je splnění povinností stanovených zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

Je potřeba, aby si žadatelské organizace již nyní zkontrolovaly, zda údaje zapsané ve spolkovém rejstříku dostupném na adrese justice.cz odpovídají skutečnosti a zda jsou ve Sbírce listin uloženy veškeré listiny, které v ní podle zákona uloženy mají být.

S dotazi k zápisu do veřejného rejstříku se můžete obracet na mne na tel: 608 760 350

Kamila Benčová