Ochrana osobních údajů

1. Sběr informací

Shromažďujeme od vás informace při registraci na našich stránkách, přihlášení se ke svému účtu a vstupu do soutěže. Shromážděné informace zahrnují vaše jméno, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Kromě toho automaticky dostáváme a zaznamenáváme informace z vašeho počítače a prohlížeče, včetně vaší IP adresy, atributy softwaru a hardwaru a navštívené stránky.

2. Použití informací

Jakékoliv informace, které od vás sbíráme, mohou být použity po dobu pěti let pro:

  • Personalizaci vaši zkušenosti a reakci na vaše individuální potřeby
  • Poskytování personalizovaného reklamního obsahu
  • Zlepšení našich stránek
  • Zlepšení služeb zákazníkům a vaše potřeby podpory
  • Kontakt prostřednictvím e-mailu v případě obchodního vztahu
  • Správu soutěže, propagace nebo průzkum

3. Soukromí

Jsme jedinými vlastníky informací shromážděných na těchto stránkách. Vaše osobní údaje nebudou bez vašeho souhlasu z žádného důvodu prodávány, vyměňovány, převáděny nebo poskytovány jakékoliv jiné společnost, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné ke splnění požadavku a / nebo transakce, např. zaslání objednávky.

4. Zveřejnění informací třetím stranám

Vaše osobní identifikační údaje neprodáváme, nevyměňujeme nebo jinak převádíme třetím stranám.
Věříme, že je nutné sdílet informace s cílem vyšetřit, zabránit nebo podniknout kroky v případech nezákonné činnosti, podezření z podvodu, situace zahrnující potenciální hrozby pro fyzickou bezpečnost jakékoli osoby, porušování našich podmínek používání nebo v jiných případech vyžadovaných zákonem.
Neosobní data však mohou být poskytnuty jiným stranám pro marketingové účely, reklamní nebo jiné použití. Sledování neosobních dat je prováděno pomocí cookies společností Google a Facebook, jenž mají na našich stránkách umístěny své měřící kódy za účelem sběru statistik, reklamy a marketingu.

5. Ochrana informací

Realizujeme celou řadu bezpečnostních opatření s cílem zajistit bezpečnost vašich osobních údajů. K ochraně citlivých informací přenášených online používáme nejmodernější šifrování. ČUS Břeclav také chrání vaše informace offline. Přístup k osobním údajům je udělen pouze zaměstnancům, kteří jej potřebují k výkonu práce (například účtování nebo zákaznický servis). Počítače / servery sloužící k ukládání osobní údajů jsou uchovávány v bezpečném prostředí.
Přístup na stránky www.cusbreclav.cz nebo některé služby poskytované provozovatelem na těchto internetových stránkách mohou být částečně podmíněny poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů. Poskytnutí takových údajů je vždy aktivně vyžádáno a je-li odsouhlaseno, nakládá se s nimi jako s informacemi osobní povahy.
Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje získávány, a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě subjektu těchto údajů. Provozovatel dále využívá tyto údaje pro svou vnitřní potřebu, zejména pro provádění analýz a vyhodnocování možných rizik, sledování kvality služeb a spokojenosti klientů. Uživatel může kdykoliv zažádat o výmaz svých osobních údajů či jejich aktualizaci emailem na adrese: info@cusbreclav.cz.
Uživatel s výše uvedeným postupem provozovatele souhlasí.
Osobní údaje jsou provozovatelem zabezpečeny dle moderních standardů, které zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím. Veškeré klientské informace jsou chráněny.

Používáme cookies?

Ano. Cookies zlepšují přístup na naše stránky a identifikují opakované návštěvy. Navíc, cookies zvyšují uživatelský zážitek pomocí sledování a cílení na zájmy uživatele. Použití cookie však není v žádném případě spojeno s žádnými osobními identifikačními údaji na našich stránkách.

6. Souhlas

Používáním našich stránek souhlasíte s našimi zásadami ochrany soukromí.

 

Verze 1.0 zveřejněna dne 26.12.2017