Výkonný výbor RS ČUS Břeclav

členové VV : Telefon E-mail:
Stejskal František předseda 608 521 673 stejskalbv@seznam.cz
Benčová Kamila místopředsedkyně 608 760 350 kami.benc@centrum.cz
Čermák František člen VV 604 604 991 slavoj.vp@seznam.cz 
doc. Ing. Raclavský Jaroslav, PhD. člen VV 723 403 626 raclavsky.j@gmail.com
Rybář Zdeněk člen VV 608 712 059 zden.rybar@seznam.cz