Dotační program JMK

 dotační program JMK na Podporu pořádání významných akcí v roce 2024. https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/21611-506-Podpora+poradani+vyznamnych+sportovnich+akci+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2024.aspx  Příjem žádostí: od 13.11.2023 do 24.11.2023 do 14:00 hodin.  dotačním programu JMK na Podporu individuálních sportovců v Jihomoravském kraji 2023-2024. https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/21589-506-Podpora+individualnich+sportovcu+v+Jihomoravskem+kraji+2023-2024.aspx Příjem žádostí: od 30.10.2023 do 08.11.2023 do 16:00 hodin

Dotace

Výzva 11/2023 – Regiony ÚSC, SK/TJ 2023 – investice pod 10 mil. Kč  Informace k vypsané výzvě zde: https://agenturasport.cz/dotace/regionalni-sportovni-infrastruktura/regionyusc-sk-tj2023investice_pod_10mil/ Výzva 12/2023 Regiony ÚSC, SK/TJ 2023 – investice nad 10 mil. Kč Informace k vypsané výzvě zde: https://agenturasport.cz/dotace/investice-nad-10-mil/regionalni-sportovni-infrastruktura-2023-investice-nad-10-mil-kc/ Výzva 13/2023 Standardizovaná sportovní infrastruktura Informace k vypsané Celý článek Dotace

Dotace Můj klub 2023

Můj klub 2023 – 2. kolo https://agenturasport.cz/dotace-neinvesticni/05-2023-muj-klub-2023-2-kolo/ ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ 13. 9. 2023 od 12:00 hod. UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ 9. 10. 2023 do 17:00 hod. Návod NSA na vyplnění žádosti  s vyznačenými nejčastějšími chybami žadatelů https://agenturasport.cz/wp-content/uploads/2023/09/Navod-na-vyplneni-zadosti-Muj-klub-2.-kolo.pdf Můj klub 2023 Pohyb a zdraví – 2. kolo https://agenturasport.cz/dotace-neinvesticni/4-2023-muj-klub-2023-pohyb-a-zdravi-2-kolo/ ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ Celý článek Dotace Můj klub 2023