JEDNOU Z PODMÍNEK ZÍSKÁNÍ DOTACE VE SPORTU BUDE SPRÁVNÝ ZÁPIS VE SPOLKOVÉM REJSTŘÍKU

Národní sportovní agentura (NSA) se od počátku svého působení snaží prosazovat zjednodušení podmínek pro podávání žádostí tak, aby vyplácení dotací bylo rychlejší. V současné době NSA intenzivně pracuje na přípravě dotačních výzev. Stejně důležitá je však i připravenost žadatelů o státní Celý článek JEDNOU Z PODMÍNEK ZÍSKÁNÍ DOTACE VE SPORTU BUDE SPRÁVNÝ ZÁPIS VE SPOLKOVÉM REJSTŘÍKU

Povinnosti sportovních spolků z hlediska zápisů do veřejných a jiných rejstříků

Je třeba dát do pořádku sbírku listin, tj. založit do ní požadované doklady. Co má obsahovat sbírka listin upravuje §66 zák.č. 304/2013Sb. o veřejných rejstřících listiny, které se předkládají k doložení zapisovaných skutečností např. stanovy, rozhodnutí o volbě členů orgánů, rozhodnutí Celý článek Povinnosti sportovních spolků z hlediska zápisů do veřejných a jiných rejstříků