Povinnosti sportovních spolků z hlediska zápisů do veřejných a jiných rejstříků

Je třeba dát do pořádku sbírku listin, tj. založit do ní požadované doklady.

Co má obsahovat sbírka listin upravuje §66 zák.č. 304/2013Sb. o veřejných rejstřících

  • listiny, které se předkládají k doložení zapisovaných skutečností např. stanovy, rozhodnutí o volbě členů orgánů, rozhodnutí o zřízení pobočného spolku
  • další listiny účetní závěrka (od roku 2014!), případně i výroční zpráva.

Dotace – co je potřeba mít v pořádku

  • Členská základna!
  • Veřejný rejstřík – statutáři, povinné dokumenty
  • Majetek – pasport (evidence) majetku
  • Hospodaření – účetní závěrky –povinnost zveřejnění od roku 2014 včetně přílohy a výroční zprávy

Pro evidenci členské základny, pasportu majetku a dalších informací o spolku lze využít Informační systém ČUS.

Kontakt pro podrobné informace: Kamila Benčová, 608 760 350