Dotace

Výzva 11/2023 – Regiony ÚSC, SK/TJ 2023 – investice pod 10 mil. Kč 
Výzva 12/2023 Regiony ÚSC, SK/TJ 2023 – investice nad 10 mil. Kč
Výzva 13/2023 Standardizovaná sportovní infrastruktura
 
Výzva 14/2023 Nadregionální sportovní infrastruktura