Dotační program JMK

  •  dotační program JMK na Podporu pořádání významných akcí v roce 2024.
  •  dotačním programu JMK na Podporu individuálních sportovců v Jihomoravském kraji 2023-2024.

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/21589-506-Podpora+individualnich+sportovcu+v+Jihomoravskem+kraji+2023-2024.aspx

Příjem žádostí:

od 30.10.2023 do 08.11.2023 do 16:00 hodin